Pozostałe 1minut czytania

Co to podatek VAT i ile wynosi w Polsce?

Posted By Jakub Pilch 20-06-2023
Napis VAT napisany na ekranie kalkulatora.

Ostateczna cena produktu będzie zawierała VAT, jak również inne podatki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o podatku VAT.

Neutralność podatkowa a VAT

VAT to skrót od angielskiego value-added tax. Jest to podatek od towarów i usług. VAT jest podatkiem akcyzowym nakładanym na wartość dodaną do produktu na każdym etapie produkcji lub sprzedaży. Ostateczna cena produktu będzie zawierać VAT, jak również inne podatki.

  • Neutralność podatkowa – cechą podatku VAT jest to, że traktuje on wszystkich równo. VAT jest nakładany na każdym etapie produkcji, więc producenci i detaliści są opodatkowani według tej samej stawki. VAT jest również nakładany na wszystkie towary i usługi według tej samej stawki, niezależnie od tego, czy są to towary pierwszej potrzeby, czy luksusowe.

Jakie są stawki VAT w Polsce?

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Stawka obniżona wynosi 8%. Istnieje również kilka zwolnień i obniżek. Stawka obniżona ma zastosowanie do określonych produktów i usług. 

Zostaw komentarz

Sign in to post your comment or sine up if you dont have any account.