Świat finansów na wyciągnięcie ręki

Ekonomia i finanse reprezentowane przez trójwymiarowy, złoty znak dolara.

Ekonomia w pigułce, czyli co musisz wiedzieć o finansach?

Temat ekonomii i finansów dotyka każdego z nas, choć na co dzień bardziej interesujemy się innymi sprawami. Tymczasem wiedza o tym, na jakiej zasadzie funkcjonuje świat pieniędzy, może pozwolić nam prowadzić w pełni satysfakcjonujące oraz szczęśliwe życie. Na tym blogu znajdziesz treści, które pomogą Ci poszerzyć ekonomiczne horyzonty.

Czym jest ekonomia?

Ekonomia jest nauką społeczną, która zajmuje się analizą dystrybucji i konsumpcji dóbr. W zasadzie dotyczy nie tylko pieniędzy, ale pośrednio wszystkie jej zagadnienia sprowadzają się właśnie do finansów. Wytwarzanie różnego rodzaju produktów zawsze wiąże się przecież z wydatkami oraz przychodami. Mimo że ekonomia korzysta z matematyki do opisu ilościowego, nie traktujemy jej jako nauki ścisłej. W większości bazuje bowiem na historii, kulturze i prawie rozwijanych w poprzednich wiekach.

Jakie są działy ekonomii?

Podział ekonomii stanowi skomplikowany temat, ponieważ zależy on od przyjętych kryteriów. Współcześnie klasyfikujemy ją na wiele sposobów, ale tradycyjne działy ekonomii to:

 • mikroekonomia;
 • makroekonomia.

Mikroekonomia jest związana z zachowaniem indywidualnych konsumentów na rynku produktów i usług. Specjaliści z tej dziedziny badają zachowania ludzi, w tym ich wpływ na zależności między popytem a podażą. 

Makroekonomia bierze pod uwagę dane, które odnoszą się do całej gospodarki danego kraju. Analizuje wpływ różnorodnych czynników na dochód narodowy. Wśród jej najważniejszych zagadnień należy wymienić inflację, inwestycje i bezrobocie.

Jakie są podstawy ekonomii?

Klasyczne podstawy ekonomii opierają się na ograniczonej ilości dóbr. Oznacza to, że nie można w nieskończoność korzystać z zasobów ludzkich, naturalnych i wytworzonych przez społeczeństwo. Eksperci z zakresu ekonomii muszą zawsze pamiętać o analizowaniu rzeczywistości z uwzględnieniem tego faktu. Tylko wtedy skutecznie rozwiązują bieżące problemy gospodarcze, takie jak kwestia właściwej alokacji środków oraz wykonanie najbardziej opłacalnych produktów.

Ponadto w teorii ekonomii funkcjonuje pojęcie rzadkości dóbr. Mówi ono, iż nie istnieje ilość zasobów, która zaspokoiłaby potrzeby społeczeństwa. Człowiek zawsze dąży do posiadania większego majątku, bez względu na aktualny poziom zamożności. Opisane stwierdzenie wynika z naturalnych skłonności ludzi i częściowo pokrywa się z badaniami prowadzonymi w ramach psychologii, a także innych nauk społecznych.

Jakie są najważniejsze wskaźniki ekonomiczne?

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne dzielą się na te mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Pierwsze zwykle obrazują sytuację finansową jednostek indywidualnych oraz firm. Z kolei drugie obejmują szerszy zakres danych – przedstawiają kondycję kraju. Przykładem może być PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto. Mierzy on efekty pracy społeczeństwa w trakcie roku, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje działalności. 

Istnieją jeszcze inne wskaźniki ekonomiczne, które opierają się na tzw. czasie reakcji, tendencjach i poszczególnych sektorach gospodarki. Trudno zliczyć je wszystkie, ale do istotnych należą na przykład:

 • stopa bezrobocia;
 • produkcja przemysłowa;
 • wskaźnik opóźnienia gospodarczego;
 • indeks giełdowy;
 • stopa procentowa;
 • wskaźnik cen i siły nabywczej;
 • bilans płatniczy;
 • indeks PMI;
 • wskaźnik transakcji w handlu zagranicznym;
 • wskaźnik oczekiwań konsumentów.

Jakie są najpopularniejsze szkoły ekonomiczne?

Chociaż ekonomia bazuje zawsze na tych samych podstawach, różne grupy społeczne postrzegają ją nieco inaczej. Przyjmują własne założenia i prowadzą analizy rynku innymi metodami. Różnie pojmują też kwestie związane z alokacją dóbr, wydatkami finansowymi oraz długiem. Tak powstają odrębne szkoły ekonomiczne, nazywane również nurtami ekonomicznymi. Poniżej znajdziesz krótkie przedstawienie najpopularniejszych z nich.

 • Ekonomia klasyczna – narodziła się w XVII wieku, a za jej ojca uważa się Adama Smitha, szkockiego myśliciela. Jako pierwsza wprowadziła do przestrzeni publicznej ogólne pojęcia ekonomiczne.
 • Ekonomia neoklasyczna – obejmuje kilka trendów w nauce ekonomii i nawiązuj do ekonomii klasycznej. Zakłada między innymi istnienie doskonałej konkurencji, mechanizmu rynkowego oraz ilościową teorię pieniądza.
 • Ekonomia keynesowska – jedną z jej istotnych koncepcji jest zwiększanie wydatków rządowych nawet ponad akceptowalne poziomy, aby ożywiać gospodarkę kraju. Niemal całkowicie odrzuca idee klasycznej ekonomii.
 • Ekonomia marksistowska – postuluje przekazywanie jak największej odpowiedzialności za rynek na pracowników, żeby zapobiegać wyzyskowi i produkować tylko to, czego potrzebuje społeczeństwo.
 • Ekonomia szkoły austriackiej – rezygnuje z matematycznego modelowania zjawisk zachodzących w świecie finansów i podkreśla niepewność wydarzeń.

Czym są modele ekonomiczne?

Modele ekonomiczne są uproszczoną prezentacją aktualnej sytuacji ekonomicznej. Pozwalają uzyskać przejrzysty obraz rzeczywistości i tym samym spojrzeć realnie na powstałe problemy. Okazują się konieczne, ponieważ bez nich nie byłaby możliwa właściwa ocena stanu gospodarki ze względu na nieskończoną liczbę różnorodnych czynników. Do tworzenia modeli ekonomicznych stosuje się aparat matematyczny. Istnieją modele mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne.

Jak zadbać o własne finanse?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zadbać o własne finanse, bo brakuje im wiedzy na tematy ekonomiczne. A nawet po otrzymaniu konkretnych porad nie podejmują żadnych kroków w celu podwyższenia poziomu swojej zamożności. Tymczasem często chodzi wyłącznie o wypracowanie kilku prostych nawyków.

Najpierw warto spisać wszystkie swoje wydatki i zastanowić się, czy wszystkie z nich są konieczne. Najlepiej ograniczyć nakłady na niepotrzebne zachcianki, a uzyskane środki odłożyć lub zainwestować. Inwestowanie nie musi oznaczać kupowania aktywów na giełdzie. Wystarczy zacząć od lokat bankowych, bezpiecznych obligacji skarbowych czy nieruchomości. Jeśli będziesz postępować z głową, w dłuższej perspektywie na pewno zyskasz.

Chcesz wiedzieć więcej o ekonomii i finansach? Przeczytaj pozostałe publikacje na naszym blogu.

Partnerzy merytoryczni w zakresie cen usług medycznych: https://leczeniebezzebia.pl/, https://focusdentalclinic.pl/, https://projektskora.pl/

Najnowsze